انواع ویزای شنگن:

  • ویزای شنگن تایپ A (ویزای ترانزیت فرودگاهی): این نوع ویزا به شهروندان کشورهای خارج از محدوده شنگن اجازه ترانزیت و یا انتظار برای پرواز کانکشن در منطقه بین‌المللی فرودگاه یک کشور عضو اتحادیه شنگن را می‌دهد. این ویزا برای مسافرانی از کشورهای خارج از محدوده شنگن که به یک کشور دیگر خارج از محدوده شنگن سفر می‌کنند و پرواز کانکشن آن‌ها در یک کشور عضو شنگن انجام می‌شود، اجباری است. دارنده ویزای تایپ A اجازه ورود به کشور عضو اتحادیه شنگن را ندارد.
  • ویزای شنگن تایپ B: این نوع ویزا مربوط به سفرهایی می‌باشد که کمتر از ۵ روز است و با ویزای تایپ C با شرایط “ترانزیت” جایگزین شده است.
  • ویزای شنگن تایپ C: نام دیگر این نوع ویزا، ویزای شنگن اقامت کوتاه مدت می‌باشد که رایجترین آن است. به دارنده این ویزا اجازه اقامت و سفر در حوزه شنگن به مدت کمتر از ۹۰ روز در یک دوره ۱۸۰ روزه را می‌دهد.
  • ویزای شنگن تایپ D (ویزای اقامت بلند مدت ملی): این نوع ویزا برای تحصیل، کار و یا زندگی در یک کشور عضو شنگن برای مدت بیشتر از ۹۰ روز صادر می‌شود.