اکپرس اینتری یک سیستم آنلاین می‌باشد که دولت کانادا از آن استفاده می‌کند تا درخواست‌های متقاضیان نیروی کار متخصص را برای اقامت دائم مدیریت کند.

قدم اول: بررسی پرونده برای مشخص شدن واجد شرایط بودن این پروسه

قدم دوم: آماده کردن مدارک مورد نیاز

قدم سوم: ثبت کردن پروفایل

قدم چهارم: دریافت دعوتنامه و درخواست برای اقامت دائم

 

نحوه امتیاز دهی CRS (Comprehensive Ranking System) در اکپرس اینتری:

امتیازاتی که می‌شود از CRS گرفت شامل یک مجموعه امتیازی اصلی ۶۰۰ تایی و یک مجموعه امتیازی اضافی ۶۰۰ تایی می‌باشد. مجموع امتیازات از این ۱۲۰۰ امتیاز محاسبه می‌شود. نحوه امتیازدهی به صورت زیر می‌باشد:

الف) مجموعه ۶۰۰ امتیازی اصلی

  • فاکتورهای سرمایه انسانی
فاکتورها با همسر و یا پارتنر بدون همسر و یا پارتنر
سن ۱۰۰ ۱۱۰
سطح تحصیلات ۱۴۰ ۱۵۰
مهارت زبان‌های رسمی (انگلیسی/فرانسوی) ۱۵۰ ۱۶۰
سابقه کار در کانادا ۷۰ ۸۰

 

  • فاکتورهای همسر و یا پارتنر
سطح تحصیلات ۱۰
مهارت زبان‌های رسمی (انگلیسی/فرانسوی) ۲۰
سابقه کار در کانادا ۱۰

 

جمع امتیازات مراحل ۱ و ۲ ماکزیمم می‌تواند ۵۰۰ امتیاز باشند.

  • فاکتورهای انتقال مهارت (ماکزیمم ۱۰۰ امتیاز)
تحصیلات
با مهارت زبان‌های رسمی بالا و مدرک تحصیلی دانشگاهی ۵۰
با سابقه کار در کانادا و مدرک تحصیلی دانشگاهی ۵۰

 

سابقه کار در خارج از کانادا
با مهارت زبان‌های رسمی بالا و سابقه کار در خارج از کانادا ۵۰
با سابقه کار در کانادا و سابقه کار در خارج از کانادا ۵۰

 

جمع امتیازات مراحل ۱ و ۲ و ۳ ماکزیمم می‌تواند ۶۰۰ امتیاز باشند.

 

ب) مجموعه ۶۰۰ امتیازی اضافی

فاکتور ماکزیمم امتیاز
برادر و خواهر سیتزن و یا دارای اقامت دائم کانادا ۱۵
مهارت زبان دوم ۳۰
داشتن تحصیلات دانشگاهی در کانادا ۳۰
داشتن قرارداد کار در کانادا ۲۰۰
نامزد برنامه استانی ۶۰۰

جمع امتیازات مراحل الف و ب ماکزیمم می‌تواند ۱۲۰۰ امتیاز باشند.

گروه ویزا و مهاجرت پارت ونک
همواره همراه شما هستیم

شماره تماس ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۳۰
اینستاگرام شرکت پارت ونک