نخل جمیرا (۹۱۷۵۰۰۰۰ – ۶۱۶۸۸۸ درهم)

املاک دبی هیلز (۱۴۹۸۶۸۸۸ – ۷۳۱۸۸۸ درهم)

الفرجان (۳۱۰۱۵۲۵ – ۴۳۱۰۰۰ درهم)

داماک هیلز (۲۱۷۰۰۰۰ – ۳۳۷۰۰۰ درهم)

جمیرا ویلج سرکل (۱۳۴۹۹۹۹ – ۴۰۶۰۰۰ درهم)

ارجان (۱۱۶۹۳۰۰۰ – ۳۸۲۰۰۰ درهم)

آکویا اکسیژن (۱۸۹۶۰۰۰ – ۳۰۷۰۰۰ درهم)

بندر نهر دبی(دبی کریک هاربر) (تا ۳۴۸۸۸۸۸ درهم)

دبی مارینا (۱۴۸۵۰۰۰۰ – ۸۳۷۵۴۸ درهم)

جاده شیخ زائد (۲۳۶۹۰۰۰ – ۳۹۰۰۰۰ درهم)

صبحا هارتلند (۳۴۶۱۶۷۶۹ – ۸۳۵۴۵۴ درهم)

داون تاون دبی (۱۹۳۴۴۸۸۸ – ۹۹۷۰۰۰ درهم)

اعمار بیچ فرانت (۶۲۶۸۸۸۸ – ۱۳۴۱۸۸۸ درهم)

جمیرا بیچ رزیدنس (۸۴۲۰۰۰۰ – ۱۴۸۳۰۰۰ درهم)

استودیو سیتی دبی (۷۴۸۸۰۰۰ – ۳۶۳۰۰۰ درهم)

جزایر جهانی (۶۰۰۰۰۰۰۰ – ۱۵۹۱۵۴۰ درهم)

برج های دریاچه جمیرا (۸۴۲۶۳۵۲ – ۳۷۷۸۸۸ درهم)

مرکز مالی بین المللی دبی(DIFC) (3307500 – ۱۳۷۹۷۰۰ درهم) و …

 

 

گروه ویزا و مهاجرت پارت ونک
شماره تماس ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۳۰ داخلی ۲۲۷
https://www.instagram.com/partvanakvisa

علی شَدّه
۰۹۱۵۵۲۱۱۳۸۳

مدیریت
۰۹۱۵۱۱۵۱۰۱۸