کمک بلاعوض وزارت آموزش و تحقیقات آلمان BMBF به دانشجویان با مشکلات مالی ، در شرایط پاندمی تا مبلغ ۵۰۰ یورو
برای هر ماه باید یک در خواست جدید داده شود
https://www.überbrückungshilfe-studierende.de/start

مدارک موردنیاز
برگه ثبت نام دانشگاه برای تابستان ۲۰۲۰
پاسپورت به همراه ملده بشاینیگونگ
شماره حساب در آلمان به اسم خود دانشجو
مدرکی که ثابت کند شما در وضعیت وخیمی یا فوق العاده هستید . در این رابطه توجه داشته باشید که در موجودی حساب شما هیچ گونه مخفی کاری نباشد چون درغیراینصورت مدارک ناقص حساب میشود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
گروه ویزا ومهاجرت پارت ونک
✅همواره همراه شما هستیم
۰۵۱۳۷۶۷۵۰۳۰تلفن ☎️
۰۹۱۵۷۳۵۴۴۶۴ خانم کاظمیان