این راه یکی از بهترین راه ها برای افراد متخصص جهت مهاجرت به کشور کانادا میباشد که در ابتدای این امر به آنها اقامت دائم تعلق میگیرد. این سیستم بر اساس point base systemمیباشد که هر یک از ویژگی های اعلام شده امتیاز خاصی را برای فرد دارد. برای کسب اقامت دائم کانادا فرد باید دو مرحله را پشت سر بگذارد.
مرحله اول که به (pool)شناخته می شود شما باید در این مرحله از ۱۰۰ امتیاز ممکن حداقل ۶۷ امتیاز را کسب کنید، در این مرحله امتیازها به سن شما، مدرک تحصیلی شما، سابقه کاری شما، مدرک زبان انگلیسی شما، مدرک زبان دوم شما، داشتن آشنای درجه یک در کشور کانادا و… تعلق میگیرد. در این مرحله اگر حداقل امتیاز لازم را کسب کنید وارد Poolمیشوید. در مرحله بعد دوباره شرایط و ویژگی های شما مورد بررسی قرار میگیرد. این مرحله ای است که در صورتی که بتواند فرد امتیازات لازم را کسب کند و در این مرحله انتخاب شود از دولت کانادا اقامت دائم را دریافت میکند. البته پروسه این امر حداقل ۶تا ۱۸ماه طول میکشد.

 

اکپرس اینتری یک سیستم آنلاین می‌باشد که دولت کانادا از آن استفاده می‌کند تا درخواست‌های متقاضیان نیروی کار متخصص را برای اقامت دائم مدیریت کند.

قدم اول: بررسی پرونده برای مشخص شدن واجد شرایط بودن این پروسه

قدم دوم: آماده کردن مدارک مورد نیاز

قدم سوم: ثبت کردن پروفایل

قدم چهارم: دریافت دعوتنامه و درخواست برای اقامت دائم

 

نحوه امتیاز دهی CRS (Comprehensive Ranking System) در اکپرس اینتری:

امتیازاتی که می‌شود از CRS گرفت شامل یک مجموعه امتیازی اصلی ۶۰۰ تایی و یک مجموعه امتیازی اضافی ۶۰۰ تایی می‌باشد. مجموع امتیازات از این ۱۲۰۰ امتیاز محاسبه می‌شود. نحوه امتیازدهی به صورت زیر می‌باشد:

الف) مجموعه ۶۰۰ امتیازی اصلی

  • فاکتورهای سرمایه انسانی

فاکتورها با همسر و یا پارتنر بدون همسر و یا پارتنر
سن ۱۰۰ ۱۱۰
سطح تحصیلات ۱۴۰ ۱۵۰
مهارت زبان‌های رسمی (انگلیسی/فرانسوی) ۱۵۰ ۱۶۰
سابقه کار در کانادا ۷۰ ۸۰

 

  • فاکتورهای همسر و یا پارتنر

سطح تحصیلات ۱۰
مهارت زبان‌های رسمی (انگلیسی/فرانسوی) ۲۰
سابقه کار در کانادا ۱۰

 جمع امتیازات مراحل ۱ و ۲ ماکزیمم می‌تواند ۵۰۰ امتیاز باشند.

 

  • فاکتورهای انتقال مهارت (ماکزیمم ۱۰۰ امتیاز)

تحصیلات
با مهارت زبان‌های رسمی بالا و مدرک تحصیلی دانشگاهی ۵۰
با سابقه کار در کانادا و مدرک تحصیلی دانشگاهی ۵۰

 

سابقه کار در خارج از کانادا
با مهارت زبان‌های رسمی بالا و سابقه کار در خارج از کانادا ۵۰
با سابقه کار در کانادا و سابقه کار در خارج از کانادا ۵۰

 جمع امتیازات مراحل ۱ و ۲ و ۳ ماکزیمم می‌تواند ۶۰۰ امتیاز باشند.

 

ب) مجموعه ۶۰۰ امتیازی اضافی

فاکتور ماکزیمم امتیاز
برادر و خواهر سیتزن و یا دارای اقامت دائم کانادا ۱۵
مهارت زبان دوم ۳۰
داشتن تحصیلات دانشگاهی در کانادا ۳۰
داشتن قرارداد کار در کانادا ۲۰۰
نامزد برنامه استانی ۶۰۰

جمع امتیازات مراحل الف و ب ماکزیمم می‌تواند ۱۲۰۰ امتیاز باشند.