از چند سال قبل این برنامه بسیار پرطرفدار بازگشایی شد و قراراست در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه داشته باشد. تحت این برنامه، والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ های شهروندان و افراد دارای اقامت دائم کانادا، واجد شرایط مهاجرت به این کشور می شوند. برای این منظور والدین برای دریافت سوپر ویزای کانادا اقدام نمایند که منحصرا برای والدین افراد مقیم کانادا است.

Immigration to Canada for Parents