کار آفرینی اسپانیا

یکی از جذاب ترین راه های مهاجرت اسپانیا از طریق ویزای طلایی کارآفرینی است.

این گزینه به شهروندان خارجی این امکان را میدهد تا  با سرمایه گذاری حداقل ۱ میلیون یورو سهام شرکت های  دولیت یا خصوصی اسپانیایی را خریداری کنند و سهامدار این شرکت باشند.

با این اقامت برای متقاضی اجازه اقامت موفت ۱ساله صادر میشود که با حفظ سرمایه بعد از یکسال مجددا ۵ساله تمدید خواهد شد.

علاوه بر این متقاضی نیازی به زندگی در خاک اسپانیا نداشته و فقط لازم است حداقل یکبار سال به اسپانیا سفرکند.

متقاضی پس از پایان دوره ۵ ساله اقامت دائم را بدست خواهد آورد و پس از ۱۰سال میتواند درخواست تابعیت بدهد.