جهت پذیرش دربیشتربرنامه های دانشگاهی نیازاست که هزینه هایی پرداخت شود. این هزینه برای پوشش هزینه های ارزیابی وطی روند پذیرش دانشگاه یاکالج مورداستفاده قرارمیگیرد که عمدتا تحت عنوان application feeشناخته می‌شود.
ازجمله دلایل ضرورت پرداخت application fee اطمینان ازاین است که فقط متقاضیانی که نسبت به ثبت نام دربرنامه خود جدی هستند درخواست ارائه می‌دهند.
اکثر اپلیکیشن فی های دانشگاه های آلمان از طریق موسسه uni_assist انجام می‌شود.
می‌توان گفت بیش از۸۰%دانشگاه های آلمان زیرنظر این موسسه هستند و۲۰%باقی مانده که بصورت مستقیم باید اپلای شوند به دودسته بدون اپلیکیشن فی وبا اپلیکیشن فی(حداکثر۱۰۰یورو) تقسیم می‌شوند.
هزینه اپلیکیشن فی درسامانه یونی اسیست برای انتخاب اول ۷۵ یورو وانتخاب های بعدی ۳۰یورو میباشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید
✅پارت ونک با هدف انسان دوستانه و آینده نگر
☎️۰۵۱۳۷۶۷۵۰۳۰
📱۰۹۱۵۷۳۵۴۴۶۴
خانم کاظمیان داخلی ۱۸۱