مزایای اخذ اقامت یونان

 • حق سفر بدون محدویت زمانی در تمام نواحی شنگن بدون نیاز به ویزا
 • امکان زندگی ، تحصیل و کسب و کار در کلیه کشور های عضو شنگن
 • حق تمدید سالانه مجوز اقامت
 • سهولت در تمدید اقامت
 • عدم نیاز به حضور فیزیکی در کشور یونان
 • عدم نیاز به مدرک زبان
 • حق ورود و خروج بدون محدودیت به کشور یونان
 • حق راه اندازی کسب و کار آزادانه
 • حق تحصیل فرزندان در تمام نواحی حوزه شنگن
 • امکان افتتاح حساب بانکی در کشورهای اروپایی با کارت اقامت یونان
 • امکان استفاده از خدمات محلی و منطقه ای برای تجارت
 • استفاده از غذاهای سالم و مغزی با قیمت های مناسب
 • هزینه های زندگی به نسبت پایین. حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد پایین تر از کشور های شمال اروپا و امریکای شمالی
 • شرایط راحت و آسان برای سرمایه گذرای