فروش بین المللی محصولات و خدمات پرتغال

 

اگر هم اکنون دارای محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و یا خدماتی هستید که احساس می کنید قابلیت بازاریابی و فروش در سطح بین المللی را دارا می باشد،مجموعه ی ما خذمات ویژه ای به شرح زیر به شما ارائه می نماید:

* ارزیابی محصول و خدمات شما و اراده راهکارها بابت فروش بین المللی

*  تامین زیرساخت خای مورد نیاز برای فروش بین المللی

* تهیه طرح تجاری و مطالعه بازار و استراتژی های فروش

* انجام تبلیغات در فضای مجازی بین المللی

* مکاتبه با خریداران عمده در کشورهای بازار هدف

* مشاوره در زمینه فروش جهانی از طریق وبسایت های بزرگ هماهنند آمازون