این فرم برای پرداخت مبالغ متغییر میباشد و برای مشخص کردن مبلغ پرداختی در قسمت ” مبلغ واریزی به تومان ” مبلغ واریزی رو نوشته و روی دکمه ” پرداخت ” کلیک کنید.