این فرم جهت ارزیابی متقاضیان  فراهم شده که پس از تکمیل آن فرم توسط وکیل بررسی میشود و بر اساس شرایط افراد در کشور کانادا

نتیجه به آنها اعلام خواهد شد

 راه های ارتباطی با ما : ۳۷۶۷۵۰۳۰ – ۰۵۱    داخلی ۱۸۱ – ۱۸۳ – ۱۸۶

 

* هزینه بررسی شرایط هر متقاضی مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ تومان میباشد که بعد از تکمیل فرم به صورت آنلاین قابل پرداخت است.

 

—————————————————————————————————————————–