جمهوري تاجيكستان

۲۲۲۹۹۵۸۴

جمهوری ارمنستان۶۶۷۰۴۸۳۳

ترکمنستان

۲۲۲۰۶۷۳۱

پادشاهی اسپانیا۴-۲۲۵۶۸۶۸۱

ترکیه

۳۳۱۱۱۲۰۲

۸۳۸۶۳۰۰۰    استرالیا

جمهوری چك

۲-۲۶۱۱۸۸۵۱

دولت امارات متحده عربى

۴۲۷۹۲۰۰۰

جمهوری خلق چین

۱-۲۲۲۹۱۲۴۰

جمهوری فدرال آلمان

۳۹۹۹۰۰۰۰

پادشاهی دانمارک

۲۸۱۵۵۰۰۰

                  ۸۸۷۱۶۸۶۵            اندونزی

روسیه

۳-۶۶۷۰۱۱۶۱

جمهوری ایتالیا

۷-۶۶۷۲۶۹۵۵

نیوزیلند

۷-۲۶۱۲۲۱۷۵

جمهوری آذربایجان

۲-۲۲۶۷۳۵۱۱

ژاپن

۸۸۷۱۷۹۲۲

جمهوری اتریش

۲۲۷۵۰۰۴۰

سریلانکا

۲۲۴۲۵۲۹۷

جمهوری آرژانتین

۲۲۵۷۷۴۳۳

سومالى

۲۲۲۴۵۱۴۶

پادشاهی بحرین

۸۸۷۷۵۳۶۵

جمهوری سودان

۴-۸۸۷۸۱۱۸۳

جمهوری فدراتیو برزیل

۱۰-۲۲۷۵۳۱۰۸

سوريه

۲-۲۲۰۵۹۰۳۱

جمهوری بلاروس

۲۲۷۵۲۲۲۹

سوئیس

۲۲۰۰۸۳۳۳

بلژیک

۲۲۳۹۱۱۶۰

سوئد

۲۳۷۱۲۲۰۰

جمهوری پرتغال

۱-۲۲۷۶۴۰۶۰

جمهوري صربستان

۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹

پادشاهی تايلند

۷۷۵۳۱۴۳۳

جمهوری عراق

۶-۸۸۹۳۸۸۶۵

عربستان

۲۲۲۸۸۵۴۳

جمهوری غنا

۲۲۱۷۵۳۶۳

سلطنت عمان

۲-۲۲۰۵۶۸۳۱

فرانسه

۶۴۰۹۴۰۰۰

فنلاند

۲۳۵۱۲۰۰۰

فیلیپین

۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴

فلسطین

۶۶۴۰۲۵۱۳

قرقيزستان

۲۲۸۳۰۳۵۴

قبرس

۲۲۲۱۹۸۴۲

قطر

۲۲۰۵۱۲۵۵-۶

قزاقستان

۲۲۵۶۵۹۳۳

کنیا

۲۲۶۵۱۰۸۰-۲

کرواسی

۲۲۵۸۹۹۲۳

کره

۴۴۸۲۸۰۶۶

کره جنوبی

۸۸۰۵۴۹۰۰-۴

گرجستان۲۲۷۶۴۱۲۹

کویت

۹-۸۸۷۸۵۹۹۷

لبنان۸۸۹۰۷۳۴۵

لیبی

۳-۲۲۸۳۴۱۲۲

مجارستان

۲۲۵۵۰۴۵۲

            لهستان

۴-۸۸۷۸۷۲۶۲

مصر

۶-۲۲۴۲۰۰۱۵

مالزی

۶-۲۶۲۱۹۰۵۵

۲۲۴۱۱۶۷۰     ویتنام

واتیکان

۶۶۴۰۳۵۷۴

هند

۵-۸۸۷۵۵۱۰۳

۲۲۰۵۳۷۸۴

یــونان

هلند

۲۲۶۶۰۰۰۰