جذب سرمایه بین المللی پرتغال

 

یکی از خدمات شرکت پارت ونک ،جذب سرمایه در عرصه بین المللی برای ایده ها و کسب و کارهای مختلف می باشد.

اگر شما صاحب ایده، طرح پژوهشی، استارت آپ و یا شرکتی هستید میتوانید از روشهای مهتاف جذب سرمایه بین المللی استفاده کنید مانند

  • جذب سرمایه از طریق جلب نظر بخش خصوصی در سطح بینالمللی
  • جذب سرمایه از طریق شرکت در طرح های سرمایه گذاری دولتهای اروپایی
  • جذب سرمایه از طریق تعریف طرح های پژوهشی و فناورانه در اتحادیه اروپا