تاثیر بیماری کوید ۱۹(کرونا) بر روند اخذ ویزای توریستی کانادا:

۱- اجبار در نصب اپلیکیشن ARRIVE CAN

۲-محدود شدن صدور ویزای کانادا مگر در موارد ذیل:

-افراد درجه یک فامیل که در کانادا اقامت دارند

-افراد  درجه یک  فامیل که درکانادا اقامت موقت دارند

-افرادی که شامل موارد خاص میشوند

۳-افرادی که مجاز به سفر به کانادا میشوند حتما باید مکان قرنطینه خود را تعیین کنند.این مکان باید مشخصات زیر را داشته باشند:

-چگونگی دسترسی خود به مکانهایی که رفع  مایحتاج ونیازهای روز مره  وی قابل انجام باشد را توضیح دهد.

-چگونگی دسترسی خود به مراکز و خدمات پزشکی را توضیح دهد

-موارد فوق اجباری هستن حتی اگر نشانه هایی از بیماری نداشته باشد

-مجازات عدم رعایت دوران قرنطینه:

-جریمه به مبلغ ۷۵۰ هزار دلار کانادا

-زندانی به مدت ۶ ماه

-دیپورت کردن از کانادا و ممنوع الورود شدن به مدت یک  سال

تنها افرادی که مشاغل خاصی  را بعهده دارند مانند رانندگان کامیونها که ممکن است بارهای فاسد شدنی داشته باشند و مجبور هستن مرتب فواصل بین شهرها را طی کنند از شرایط قرنطینه معاف می باشند