انواع سرمایه گذاری در اسپانیا که منجر به اخذ اقامت خواهد شد:

-سرمایه گذاری سرمای ای به صورت سپرده ۱ میلیون یورویی در حساب بانکی اسپانیا برای ۵ سال

-سرمایه گذاری سرمایه ای حداقل ۱میلیون یورویی تحت شکل سهام در یک یا چند شرکت محلی

-سرمایه گذاری سرمایه ای بع ارزش حداقل ۲ میلیون یورو در اوراق خزانه داری

-سرمایه گذاری املاک و مستغلات خرید ملکی با حداقل ارزش ۵۰۰۰۰۰ یورو

-کارآفرینی: افتتاح مشاغل یا شروع یک پروژه کارآفرینی  که مورد علاقه عمومی است.

قانون۱۴/۲۰۱۳ یا قانون حمایت از کار افرینان و سرمایه گذاران، قانونی است که ویزای اقامت را براساس سرمایه گذاری  های ویژه به منظور کمک به داخلی سازی کارآفرینان ارائه می دهد.

نکته: جهت اخذ اقامت، نوع سرمایه گذاری مهم نیست ولی لازم است که این سرمایه برای حداقل  ۵سال حفظ شود.

اگر برای دریافت تابعیت اسپانیا از طریق سرمایه گذاری به کمک نیاز دارید، کارشناسان ما شمارا در این امر یاری خواهند کرد.

 

شرط اخذ گلدن ویزا از طریق خرید ملک:

ملک خریداری شده می تواند مسکونی یا تجاری باشد و این ملک قابل اجاره دادن به غیر جهت کسب درامد نیز میباشد.

ارزش ملک خریداری شده باید ۵۰۰۰۰۰یورو باشد که این مبلغ را میتوان صرف خرید یک، یا جند ملک که مجموع قیمت ان این مبلغ است کرد.

ملک باید حداقل ۹۰روز قبل از درخواست خریداری شود و خرید ملک باید توسط اداره ثبت املاک تایید شود و ضمنا مالک جدید هنگام ارائه ی درخواست ویزا باید اسناد مالکیت کافی را به همراه داشته باشد.

 

 

Empadronamiento چیست؟

ایمپادرومینتو یا همان ثبت شرکت محل سکونت در شهرداری است که نشان دهنده ثبت محل زندگی شما در شهرداری است.

و مشخص میکند شما فرد در کجا زندگی میکند و برای اینکه شخص بتواند اقامت بگیرد، ختما لازم است این برگه را داشته باشد.

معمولا برای امپادرون شدن نیاز هست حذاقل قرارداد ۶ماهه اجاره ملک موجود یاشد.

جهت دریافت ،در مرحله اول لازم اسنت از شهرداری وقت بگیرید از سایت

www-s.munimadrid.es

در مرحله بعد باید نزدیک ترین شهرداری را انتخاب کنید و در تاریخ مقرر به آنجا مراجعه کنید.

مدارک لازم: پاسپورت / قراردادخانه / فرمی که در همان جا آن را پر میکنید

در همان روز برگه ی امپادرون را دریافت خواهید کرد.